TATİL ARA

Foça Tarihi

 "Onlar kentlerini, bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimde kurdular..." demiştir Heredot, Foça için.
 Tarihte Foça sırasıyla;  13. yüzyılda Çaka Bey tarafindan alınıp Anadolu Beyliklerine, daha sonra Saruhanoğulları Beyliği yönetimine geçmiş ve 1455'te Fatih Sultan Mehmet  fetihten sonra Foça'yı alarak Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil etmiştir.
   Foça önemli bir arkeolojik merkezdir. 1953 yilinda başlatılıp günümüze kadar aralıksız devam edip gelen kazılarda, Helenistik dönemden kalan tiyatro, Athena Tapınağı ve Kutsal Alanı, Liman Kutsal Alanı ile Pers Anıt Mezarı (Foça’nın 7 km doğusundaki "Taş Ev" olarak bilinen yer) ortaya çıkarılmıştır. Bu anıt; Anadolu' da bulunan ender Pers yapılarından birisidir.