TATİL ARA

Bozcaada Tarihi

Stratejik konumundan dolayı çağlar boyunca birçok kez istilaya uğramış ve el değiştirmiş olan Bozcaada, Antik çağda Leukophrys, Yunan Mitolojisinde Tenedos adıyla anılır. Adada yapılan kazı çalışmalarından anlaşıldığı üzere adanın tarihi yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanıyor.

Adada yaşadığı bilinen ilk uygarlık Pelasglar. Daha sonra Fenikeliler, Atinalılar, Yunanlılar, Persler, Büyük İskender, Bizanslar, Cenevizler, Venedikler ve Osmanlılar egemenlik kurmuşlar bu adada.

1455'te Osmanlı topraklarına katılan Bozcaada Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden sonra önem kazanmış. Bu tarihten itibaren Osmanlılar'a ait olan Bozcaada için mücadeleler olmuş ve adanın hakimiyeti zaman zaman Venediklilere geçmiş. Osmanlıların egemenliği altında uzun bir süre geçiren Bozcaada 1912'de Yunanlıların istilasına uğramış, anca 1923 Lozan Antlaşmasıyla Gökçeada ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmıştır.