TATİL ARA

Assos Gymnasium

   Gymnasiumlar'ın ne olduğuna kısaca değinecek olursak, antik dönemlerde gençlerin bedensel ve toplumsal eğitim aldıkları yer olduğunu söyleyebiliriz. Assos da bulunan Gymnasium, batı kapısı ile Agora arasındaki yolun doğu bölümünde bulunmaktaydı. M.Ö. 2. yüzyılda yapıldığı bilinmekte olan Gymnasiumun dört yanı dorik şeklindeki sütunlarla çevriliydi ve taş döşeli bir avlu biçimindeydi ortada palaistra denilen açık spor alanı bulunmaktaydı. Kuzeydoğu duvarında 3 oda, doğu yönünde birbiriyle bağlantılı 4 oda ve doğu köşesinde ayrıca 3 oda bulunmaktaydı.

   
Buraya girmek için iki farklı kapı bulunmaktaydı; güney ve batı yönlerinde bulunan bu iki kapıdan gençler eğitim aldıkları merkeze giriş yapabiliyorlardı. Assos Gymnasium da bilindiği kadarıyla öğleye kadar spor ağırlıklı öğleden sonra ise temel bilimlerle ilgili dersler verilmekteydi. Bir diğer bilinene göre öğrenciler spor derslerine başlamadan önce vücutlarını zeytinyağı ile ovup spora öyle başlamakta olduklarıdır. Bu merkezin su ihtiyacı güney yönünde ana kayaya oyulmuş üzeri tonoz ile örtülü sarnıçtan sağlanmaktaydı. Öğrenciler kovalarla çektikleri suyu yıkanma bölümlerine götürerek temizlenmekteydiler.

Mekânın kuzey köşesine sonradan ayrıca bir hamam eklendiği bilinmektedir. Bizans dönemine denk gelen yıllarda Gymnasiumun kuzeydoğusuna bazalikal planlı bir kilise yapılmıştır. Kilise inşaatı sırasında ne yazık ki Gymnasiumun taşları yapı malzemesi olarak kullanılmıştır tabii bu durumda Gymnasiumun ortadan kalkmasına sebep olmuştur ve yine ne yazık ki inşa edilen kilisede tamamen yıkılmış olup temel kalıntıları ve yapı taşlarından başka bir şey günümüze ulaşmamıştır.